Η Φιλοσοφία μας

Τα Πρωτοβαδίσματα είναι ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι για τα παιδιά από την γέννησή τους ως τα 6 τους χρόνια. 

Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της  ανεξαρτησίας ,  της ελευθερίας, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού για την φυσική ανάπτυξη του παιδιού. 

Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι αισθητηριακή.

Αγαλλιάζουμε τον βιωματικό τρόπο μάθησης στην κατάκτηση της γνώσης, βασισμένοι στις εκπαιδευτικές αρχές της Μοντεσσοριανής παιδαγωγικής. Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι αισθητηριακή. Τα παιδιά είναι σε θέση να μάθουν μέσα από την αφή, την κίνηση, την γεύση, την όσφρηση,  την όραση και την ακρόαση.

Οι  ειδικά εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί δημιουργούμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που στηρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού, υποστηρίζοντας και βοηθώντας την ελευθερία της  κίνησης και έκφρασης ώστε το παιδί να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθησή του.  

Επιτρέπουμε στα παιδιά να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες που θα τα οδηγήσουν στην ανεξαρτησία.

Το μότο μας : «Βοήθησε με να το κάνω μόνος μου!»

Δείχνουμε σεβασμό και εμπιστοσύνη  στο παιδί και τις δυνατότητές του.  Του παρέχουμε αρκετό χρόνο  προκειμένου να ολοκληρώσει το ίδιο την δραστηριότητα του , έτσι  αποκτά την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπεια που ταιριάζει σε ένα άτομο που συμμετέχει ενεργά στην ίδια του την ανάπτυξη.Στηρίζουμε την φυσική και ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. Σωματικά, νοητικά και ψυχολογικά. Παρέχοντας  στα παιδιά εμπειρίες τέτοιες, που θα τα μετουσιώνουν σε ενθουσιώδεις πρωταγωνιστές της ζωής και της μάθησής τους.

Μαθαίνοντας τη γραφή
Τα Πρωτοβαδίσματα είναι  ένα σχολείο που εφαρμόζει τις αρχές της Μοντεσσοριανής παιδαγωγικής.

Τα παιδιά  με σεβασμό  ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν νέες δεξιότητες και να μαθαίνουν πιο ευκολά. Η Μ. Μοντεσσόρι μας δίδαξε ότι, όταν ένα παιδί νιώθει ότι το σέβονται και το θεωρούν ικανό , αναπτύσσει μεγαλύτερο επίπεδο συναισθηματικής ευεξίας από ένα παιδί το οποίο απλώς το υπεραγαπούν. 

Υποστηρίζουμε  ότι η επιτυχία στο σχολείο είναι άμεσα συνδεδεμένη με το βαθμό στον οποίο τα παιδιά πιστεύουν ότι είναι ικανά και  ανεξάρτητα ανθρώπινα όντα. Όταν τα παιδιά κατακτήσουν ένα σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας , θέτουν τις βάσεις για καλές συνήθειες εργασίας, αυτοπειθαρχίας και αναπτύσσουν το αίσθημα της ευθύνης.

Στις τάξεις μας ισχύουν ορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς , άλλα πέρα από αυτούς τα παιδιά είναι ελευθέρα να επιλέγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμούν και να ασχολούνται με αυτήν για όσο διάστημα θέλουν. Είναι ελευθέρα να κινούνται και να δουλεύουν μόνα τους ή με άλλους όποτε θέλουν.  Όταν ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν τα υλικά με τα οποία δούλεψαν στην θέση τους. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται την κοινότητά τους και αναπτύσσουν ανεξαρτησία και ικανότητες αρχηγίας.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του σχολικού μας περιβάλλοντος  είναι η ατμόσφαιρά συνεργασίας και σεβασμού, καθώς τα παιδιά ανακαλύπτουν την χαρά της μάθησης. Τα Πρωτοβαδίσματα είναι κατάλληλα για οικογένειες που θέλουν καλή εκπαίδευση για το παιδί τους. Στο σχολείο μας γονείς και δάσκαλοι συνεργάζονται ώστε να βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν και να εξελίσσονται.

Παιχνίδι στα Πρωτοβαδίσματα